תחומי פעילות

איכות הסביבה

כיום, מדינת ישראל מדשדשת מאחורי העולם המערבי והיא אחת מיצרניות הפסולת הגדולות בעולם.  לאור זאת מקדם המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה שמטרתה- צמצום הפסולת המופנית להטמנה באמצעות שימוש חוזר במקסימום פסולת פעילות הקרן בתחום מתמקדת בטיפול בפסולת באמצעות חברת חן המקום, החל משלב האיסוף, דרך הקמה ותפעול של תחנות מעבר למיון הפסולת והפרדתה לסוגיה  וכלה במחזור ועיבוד הפסולת בנוסף לפעילות נלווית משלימה. הקרן רואה בחן המקום פלטפורמה להקמת מתקנים למיחזור והשבת אנרגיה מפסולת לטובת צמצום הנזקים הסביבתיים הנלווים מהטמנה. 

 

ג