תחומי פעילות

אנרגיה

המגמה העולמית המקדמת מדיניות של אנרגיה ירוקה וחסכון באנרגיה, הובילה מדינות רבות (ובכללן ישראל) להציע תמריצים שונים שנועדו, בין היתר, להשיג חסכון באנרגיה. ישראל נמנית על המדינות השותפות ל"הסכם פריז", במסגרתו מדינות התחייבו לנקוט צעדים מעשיים להפחתת פליטות גזי החממה בשטחן, באמצעות התייעלות אנרגטית, המהווה כלי משמעותי לעמידה ביעדי ההפחתה.

 

פעילות הקרן בתחום מתמקדת במימון וביצוע תהליכי התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל באמצעות חברת אסקו ישראל. בנוסף, אסקו מחזיקה ב-45% מחברת יהל אנרגיה אשר יוזמת, מקימה ומתפעלת פרויקטים של אנרגיות מתחדשות, בדגש על אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטוולטאית (PV).

 

ג