אודותינו

אלומה משקיעים בתשתיות

אודות קרן אלומה

אלומה היא קרן להשקעה בתשתיות הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש נובמבר 2021. 

הקרן הוקמה בשנת 2020 ופועלת בהתאם להמלצות הדוח הסופי של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, שתכליתן לפתח את תחום התשתיות בישראל ולהנגישו לציבור המשקיעים הרחב. 

את הקרן מוביל צוות הנהלה מקצועי, בעל ניסיון עסקי מוכח בתחום התשתיות ובעל ידע, ניסיון והבנה בתחומי הניהול, הפיננסים והשקעות בשוק ההון. חברי ההנהלה לקחו חלק פעיל במרבית העסקאות הגדולות שנעשו בשוק התשתיות בישראל בשנים האחרונות, ובעלי יכולת ניהולית מוכחת במיזמים גדולים. 

מייסדי הקרן הם אורי יוגב (יו"ר הדירקטוריון), ינון יוגב (מנכ"ל), מולי רבינא (יו"ר ועדת השקעות), מיקי זכריה (דירקטור) ונתי שחור.

 

מדיניות השקעה

הקרן גיבשה מודל השקעה ייחודי המבדל אותה מיתר קרנות ההשקעה בתשתיות בישראל המבוסס על שלושה עקרונות מרכזיים:

מעורבות אקטיבית של הנהלת הקרן בנעשה בחברות במטרה לייעל את פעילותן ולשפר תשואתן. 

עדיפות להשקעה בחברות תשתית על פני השקעה בפרויקטים או מיזמים בתחום התשתיות, מכיוון שלהערכת הנהלת הקרן השקעה מסוג זה צפויה להניב תשואה גבוהה יותר. 

מיקוד בתחומי התשתיות בעלי פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר: תקשורת, אנרגיה ירוקה, ואיכות סביבה.