תחומי פעילות

תקשורת

שוק התקשורת מהווה גורם מרכזי בצמיחה הכלכלית העולמית, ואמצעי להנגשת מידע, צמצום פערי ידע ופיתוח כלכלי. פעילות הקרן בתחום כוללת הקמה ותפעול של אתרים לתקשורת אלחוטית, פריסה ותפעול של כבל תת - ימי מבוסס סיבים אופטיים להעברת שירותי תקשורת בין ישראל לקפריסין והפעלת חוות שרתים (DATA CENTER) באמצעות שתי חברות העוסקות בתחום – תיבר- מגדלי תקשורת וטמרס טלקום. נוסף על כך, טמרס מחזיקה ב-32% מחברת שירותי התקשורת ITC. 

 

ג