Picture4

קרן השקעה במודל REIT לנכסי תשתיות

אודות
אלומה היא קרן השקעות בתשתית המוקמת במתכונת של חברה בע"מ. אלומה פועלת בהתאם להמלצות והנחיות הועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתית, מתוך כוונה להיות קרן סחירה בהסדרת ריט וליהנות ממכלול ההטבות שהוגדרו בדוח הועדה על מנת לשתף את הציבור בהשקעות בתשתית בישראל.

פתוח התשתיות בישראל סובל מפער מתמשך אל מול מדינות ה OECD ועל כן מהווה נדבך מרכזי בהוצאה לפועל של יעדים לאומיים. בהתאם, על פי תכניות רשמיות שהתפרסמו ("תשתיות 2030"), בישראל מתוכננים לקום למעלה מ- 200 פרויקטי תשתית בעשור הקרוב, בהשקעה של מאות מיליארדי שקלים.

סקטור התשתיות מאופיין ביחסי תשואה-סיכון טובים אל מול אלטרנטיבות השקעה ואלומה מכוונת ליצירת תיק השקעות רחב ומבוזר. בשלב ראשון המיקוד הוא בחברות תפעוליות באסטרטגיית השקעה ייחודית.

לאלומה צוות מקצועי, עתיר ניסיון וידע ייחודי בתחומי התשתיות, ניהול, השקעות, כספים ושוק ההון, שמביא עמו מעורבות פעילה ברובן של העסקאות הגדולות בתשתיות בישראל בשנים האחרונות, עם ניסיון רב ויכולת מוכחת של ניהול בכיר במיזמים גדולים.

עדכונים
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות הקרן תתכנס ביום שני, 14 בפברואר 2022, בשעה 14:00, באמצעות שיחת ועידה חזותית.

לפרטים נוספים

צרו עמנו קשר
03-7446442
office@aii.co.il
המלאכה 3, תל אביב-יפו
site by Visuali